Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190450418

Marijampoles_sav_BU_pasirengimo_UTA_apklausos_kokybine_analize_2022

Marijampolės savivaldybės pasirengimo diegti atnaujintą ugdymo turinį veiksmų planas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. DV-713

UTA – atnaujintas ugdymo turinys. Tai reiškia, kad nuo 2023 m. mokyklos pradės dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas.

Kodėl atnaujinamas ugdymo turinys?
1. Neatitiktis tarp dabartinio turinio ir ateities poreikių.
2. Ugdymo turinys neužtikrina socialinio teisingumo.
3. Perkrautas turinys.
4. Neefektyvus ugdymo turinio įgyvendinimas (trūksta lankstumo).

Plačiau: https://www.mokykla2030.lt/

Kokie elementai keičiasi iš esmės?
1. Kompetencijomis grįstas ugdymas.
2. Atitiktis vaiko raidos tarpsniams.
3. Tarpdalykinė integracija.
4. Atskirtų integruojamų programų integracija.
5.  Mokytojo pasirenkama ugdymo turinio dalis.

Žiburėlio mokyklos-daugiafunkcio centro UTA planas

UTA Anketinės apklausos išvados.

Atnaujintas ugdymo turinys. Kaip gali prisidėti tėvai?   t.ly/df5H

 

 

 

Close Menu