Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190450418

Marijampolės ,,Žiburėlio” mokykla-daugiafunkcis centras teikia šias  mokamas paslaugas:

1. Veikia pradinių klasių pailginta dienos grupė, kurią  tėvų pageidavimu, lanko mokiniai. Už vaiko priežiūrą šioje grupėje tėvai moka Marijampolės savivaldybės Tarybos sprendimu 2021-11-29 Nr. 1-282

Dėl mokesčio už pailgintos dienos grupę nustatymo

2. Mažinamas 50% mėnesio mokestis:
2.1. mokiniams, gaunantiems socialinę paramą mokiniams arba turintiems teisę į ją (kai šeimos pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio);
2.2. specialiųjų lavinamųjų klasių mokiniams.

3. Sumažinamas mėnesio mokestis už kiekvieną nelankytą dieną išskaičiuojant 1 punkte nustatytą vienos dienos vidurkį, jeigu mokinys grupės nelankė:
3.1. dėl ligos ir tai  pateisino pažymomis iš medicinos įstaigų;

3.2.dėl to, kad dalyvavo savivaldybės, zonos ar respublikos lygio konkursuose, olimpiadose ar varžybose ir yra tai patvirtinantys dokumentai;

3.3. įstaigos ugdymo plane nustatytų atostogų laiku ir kai pamokos nevyko dėl šalčio;
3.4. tėvų (globėjų) atostogų metu ir kai jie dirba pamainomis.

4. 3. ikimokyklinio amžiaus vaikams, kurie lanko grupes individualiai lavinant vaiko gebėjimus  būreliuose (choreografijos, anglų kalbos, keramikos).

 

 

Close Menu