Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190450418
Pavardė, vardas Išsilavinimas, specialybė, kvalifikacija Mokomieji dalykai, turimos pareigos
Direktorius
Marcinkevičienė Rūta Aukštasis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Adomavičiūtė Aušra Aukštasis Tikybos mokytoja
Artemjevienė Ramunė Aukštasis Pailgintos dienos grupės auklėtoja
Bekerienė Aldona Aukštesnysis, vyresnioji muzikos mokytoja Meninio ugdymo pedagogė, muzikos mokytoja
Bendaravičienė Angelė Aukštesnysis Pailgintos dienos grupės auklėtoja
Butkuvienė Agnė Aukštasis Lavinamosios klasės mokytoja
Butrimienė Vitalija Aukštasis, auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Dzeminskė Raminta Aukštasis Socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja
Geraltauskienė Sidona Aukštasis, specialioji pedagogė metodininkė Specialioji pedagogė
Gričiuvienė Lina Aukštesnysis, vyresnioji auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Jaraminienė Gema Aukštasis, auklėtoja metodininkė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Juškauskaitė Inga Aukštasis Socialinė pedagogė
Juškauskienė Asta Aukštasis, mokytoja metodininkė Pradinių klasių mokytoja
Kazakevičienė Albina Aukštasis, vyresnioji auklėtoja Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja
Kimlerienė Biruta Aukštasis, pedagogė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, prailgintos dienos grupės auklėtoja
Kiškienė Indrė Aukštasis, mokytoja Anglų kalbos mokytoja
Kričenienė Nijolė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Kubeldzienė Birutė Aukštasis, auklėtoja metodininkė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Kvaraciejienė Vida Aukštasis, magistrė, logopedė ekspertė Logopedė
Leiberienė Genė Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Lenkaitienė  Karolina Aukštasis, pedagogė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, prailgintos dienos grupės auklėtoja
Majauskienė Rimutė Aukštasis, mokytoja metodininkė Pradinių klasių mokytoja
Marcinkevičienė Vilma Aukštasis, vyresnioji specialioji pedagogė logopedė Lavinamosios klasės mokytoja
Mardosienė Raimonda Aukštasis Socialinė pedagogė
Marcelionienė Aura Aukštasis Logopedė
Matulionienė Vaida Aukštasis Specialioji pedagogė
Miliauskienė Rūta Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Miškinienė Monika Aukštasis Pailgintos dienos grupės auklėtoja
Neveckienė Giedrė Aukštasis, magistras, specialioji pedagogė, judesio korekcijos pedagogė Lavinamosios klasės mokytoja
Nevierienė Zina Aukštasis, auklėtoja metodininkė, vyresnioji specialioji pedagogė Priešmokyklinio ugdymo  mokytoja, surdopedagogė
Olbergienė Jūratė Aukštasis,  mokytoja metodininkė Pradinių klasių mokytoja
Ozarinskienė Daiva Aukštasis, vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė Logopedė
Pauliukonienė Renata Aukštasis Specialioji pedagogė
Rutkauskienė Rasa Aukštasis, magistras Bibliotekininkė, socialinė pedagogė
Sabaliauskienė Edita Aukštasis, psichologė Psichologė
Stankevičė  Oksana Aukštasis Pradinių klasių mokytoja
Starkevičienė Alfreda Aukštesnysis, vyresnioji auklėtoja Pailgintos dienos grupės auklėtoja
Stundžienė Gintarė Aukštasis, magistras Anglų kalbos mokytoja
Šmulkštienė Danutė Aukštesnysis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, prailgintos dienos grupės auklėtoja
Šulinskienė Aušra Aukštasis, magistras, judesio korekcijos pedagogė metodininkė Judesio korekcijos pedagogė
Vėlyvienė Vilma Aukštasis, magistras, vyresnioji psichologė Psichologė
Venslovienė Ramutė Aukštasis, vyresnioji mokytoja, vyresioji specialioji pedagogė  Lavinamosios klasės mokytoja
Vyšniauskienė Eglė Aukštasis, vyresnioji mokytoja Pradinių klasių mokytoja
Vidzikauskienė Reda Aukštasis Pradinių klasių mokytoja
Želvienė Kristina Aukštasis, auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Close Menu