Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190450418
Pavardė, vardas Išsilavinimas, specialybė, kvalifikacija Mokomieji dalykai, turimos pareigos
Kukalienė Rima Aukštasis, magistras Direktorė
Marcinkevičienė Rūta Aukštasis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Adomavičiūtė Aušra Aukštasis, vyresnioji mokytoja Tikybos mokytoja
Ambrasienė Gražina Aukštasis, mokytoja metodininkė Mokytoja
Bankauskaitė Šleinotienė Lina Aukštasis, magistrė Neformaliojo švietimo mokytoja
Butkuvienė Agnė Aukštasis, vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė Lavinamosios klasės mokytoja
Butrimienė Vitalija Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Dzeminskė Raminta Aukštasis, vyresnioji mokytoja Lavinamosios klasės mokytoja
Geležauskaitė Estela Aukštasis Ergoterapeutė
Geraltauskienė Sidona Aukštasis, specialioji pedagogė metodininkė Specialioji pedagogė
Gudynė Sandra Aušktasis Pailgintos mokymosi grupės auklėtoja
Jančiūnienė Leonora Aukštasis Pradinių klasių mokytoja
Jaraminienė Gema Aukštasis, auklėtoja metodininkė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Juškauskaitė Inga Aukštasis Pailgintos mokymosi grupės auklėtoja
Kantautienė Birutė Aukštasis, auklėtoja metodininkė Pailgintos mokymosi grupės auklėtoja
Kaušikienė Regina Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Kerevičienė Dalia Aukštasis, mokytoja metodininkė Meninio ugdymo mokytoja
Kimlerienė Biruta Aukštasis, vyresnioji mokytoja Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Kričenienė Nijolė Aukštesnysis, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji  mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Kubeldzienė Birutė Aukštasis, auklėtoja metodininkė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Kūnienė Oksana Aukštasis Socialinė pedagogė
Kurauskienė Raimonda Aukštasis, muzikos mokytoja ekspertė Muzikos mokytoja
Kvaraciejienė Vida Aukštasis, magistrė, logopedė ekspertė Logopedė
Lenkaitienė  Karolina Aukštasis Pradinių klasių mokytoja
Marcelionienė Aura Aukštasis Lavinamosios klasės mokytoja,

Logopedė, specialioji pedagogė

Marcinkevičienė Vilma Aukštasis, vyresnioji specialioji pedagogė logopedė Lavinamosios klasės mokytoja
Matulionienė Vaida Aukštasis Specialioji pedagogė, logopedė
Miliauskienė Rūta Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Miškinienė Monika Aukštasis Socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja
Neveckienė Giedrė Aukštasis, magistras, vyresnioji mokytoja Lavinamosios klasės mokytoja
Nevierienė Zina Aukštasis, auklėtoja metodininkė, vyresnioji specialioji pedagogė Priešmokyklinio ugdymo  mokytoja, surdopedagogė
Ozarinskienė Daiva Aukštasis, vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė Lavinamosios klasės mokytoja
Pauliukonienė Renata Aukštasis, vyresnioji specialioji pedagogė Specialioji pedagogė, logopedė
Pečiokienė Jovita Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Rutkauskienė Rasa Aukštasis, magistras, vyresnioji socialinė pedagogė Bibliotekininkė, socialinė pedagogė
Sabaliauskienė Edita Aukštasis, psichologė, IV kategorija Psichologė
Stankevičė  Oksana Aukštasis Pradinių klasių mokytoja
Svirupskytė Viktorija Aukštasis Neformaliojo švietimo mokytoja
Šmulkštienė Danutė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Šulinskienė Aušra Aukštasis, magistras, judesio korekcijos pedagogė metodininkė Judesio korekcijos specialistė
Valskienė Gintarė Aukštasis Anglų kalbos mokytoja
Vėlyvienė Vilma Aukštasis, magistras, vyresnioji psichologė, III kategorija Psichologė
Venckienė Dalia Aukštasis Muzikos mokytoja
Vidzikauskienė Reda Aukštasis Pailgintos mokymosi grupės auklėtoja
Vyšniauskienė Eglė Aukštasis, vyresnioji mokytoja Pradinių klasių mokytoja
Vitkauskienė Daiva Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Želvienė Kristina Aukštasis, vyresnioji mokytoja Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Close Menu