Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190450418
Pavardė, vardas Išsilavinimas, specialybė, kvalifikacija Mokomieji dalykai, turimos pareigos
Kukalienė Rima Aukštasis, magistras Direktorė
Marcinkevičienė Rūta Aukštasis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Adomavičiūtė Aušra Aukštasis, vyresnioji mokytoja Tikybos mokytoja
Artemjevienė Ramunė Aukštasis, auklėtoja Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja
Bekerienė Aldona Aukštesnysis, vyresnioji muzikos mokytoja Meninio ugdymo mokytoja, muzikos mokytoja
Bendaravičienė Angelė Aukštesnysis, auklėtoja Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja
Butkuvienė Agnė Aukštasis, vyresnioji specialioji pedagogė Lavinamosios klasės mokytoja
Butrimienė Vitalija Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Dzeminskė Raminta Aukštasis, vyresnioji mokytoja Socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja
Geraltauskienė Sidona Aukštasis, specialioji pedagogė metodininkė Specialioji pedagogė
Gričiuvienė Lina Aukštesnysis, vyresnioji auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Jaraminienė Gema Aukštasis, auklėtoja metodininkė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Juškauskaitė Inga Aukštasis Pailgintos mokymosi grupės auklėtoja
Juškauskienė Asta Aukštasis, mokytoja metodininkė Pradinių klasių mokytoja
Kantautienė Birutė Aukštasis, auklėtoja metodininkė Pailgintos mokymosi grupės auklėtoja
Kazakevičienė Albina Aukštasis, vyresnioji auklėtoja Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja
Kimlerienė Biruta Aukštasis, vyresnioji mokytoja Priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Kiškienė Indrė Aukštasis, vyresnioji mokytoja Anglų kalbos mokytoja
Kričenienė Nijolė Aukštesnysis, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji  mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Kubeldzienė Birutė Aukštasis, auklėtoja metodininkė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Kvaraciejienė Vida Aukštasis, magistrė, logopedė ekspertė Logopedė
Leiberienė Genė Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Pailgintos mokymosi grupės auklėtoja
Lenkaitienė  Karolina Aukštasis, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Majauskienė Rimutė Aukštasis, mokytoja metodininkė Pradinių klasių mokytoja
Marcinkevičienė Vilma Aukštasis, vyresnioji specialioji pedagogė logopedė Lavinamosios klasės mokytoja
Marcelionienė Aura Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
Matulionienė Vaida Aukštasis Specialioji pedagogė, logopedė
Miliauskienė Rūta Aukštesnysis, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji  mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Miškinienė Monika Aukštasis, mokytoja Lavinamosios klasės mokytoja
Neveckienė Giedrė Aukštasis, magistras, vyresnioji mokytoja Lavinamosios klasės mokytoja
Nevierienė Zina Aukštasis, auklėtoja metodininkė, vyresnioji specialioji pedagogė Priešmokyklinio ugdymo  mokytoja, surdopedagogė
Olbergienė Jūratė Aukštasis,  mokytoja metodininkė Pradinių klasių mokytoja
Ozarinskienė Daiva Aukštasis, vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė Lavinamosios klasės mokytoja
Pauliukonienė Renata Aukštasis, vyresnioji specialioji pedagogė Specialioji pedagogė, logopedė
Rutkauskienė Rasa Aukštasis, magistras, vyresnioji socialinė pedagogė Bibliotekininkė, socialinė pedagogė
Sabaliauskienė Edita Aukštasis, psichologė, IV kategorija Psichologė
Stankevičė  Oksana Aukštasis, mokytoja Pradinių klasių mokytoja
Stundžienė Gintarė Aukštasis, magistras Anglų kalbos mokytoja
Šmulkštienė Danutė Aukštesnysis, auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Šulinskienė Aušra Aukštasis, magistras, judesio korekcijos pedagogė metodininkė Judesio korekcijos specialistė
Vėlyvienė Vilma Aukštasis, magistras, vyresnioji psichologė, III kategorija Psichologė
Vyšniauskienė Eglė Aukštasis, vyresnioji mokytoja Pradinių klasių mokytoja
Vidzikauskienė Reda Aukštasis, mokytoja Pradinių klasių mokytoja
Želvienė Kristina Aukštasis, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Close Menu