Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190450418
Pavardė, vardas Išsilavinimas, specialybė, kvalifikacija Mokomieji dalykai, turimos pareigos
Kukalienė Rima Aukštasis, magistras Direktorė
Marcinkevičienė Rūta Aukštasis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Adomavičiūtė Aušra Aukštasis, vyresnioji mokytoja Tikybos mokytoja
Artemjevienė Ramunė Aukštasis Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja
Bendaravičienė Angelė Aukštesnysis Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja
Butkuvienė Agnė Aukštasis, vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė Lavinamosios klasės mokytoja
Butrimienė Vitalija Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Dzeminskė Raminta Aukštasis, vyresnioji mokytoja Lavinamosios klasės mokytoja
Geraltauskienė Sidona Aukštasis, specialioji pedagogė metodininkė Specialioji pedagogė
Gričiuvienė Lina Aukštesnysis, vyresnioji auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Jaraminienė Gema Aukštasis, auklėtoja metodininkė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Juškauskaitė Inga Aukštasis Pailgintos mokymosi grupės auklėtoja
Juškauskienė Asta Aukštasis, mokytoja metodininkė Pradinių klasių mokytoja
Kantautienė Birutė Aukštasis, auklėtoja metodininkė Pailgintos mokymosi grupės auklėtoja
Kazakevičienė Albina Aukštasis, vyresnioji auklėtoja Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja
Kimlerienė Biruta Aukštasis, vyresnioji mokytoja Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Kiškienė Indrė Aukštasis, vyresnioji mokytoja Anglų kalbos mokytoja
Kričenienė Nijolė Aukštesnysis, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji  mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Kubeldzienė Birutė Aukštasis, auklėtoja metodininkė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Kvaraciejienė Vida Aukštasis, magistrė, logopedė ekspertė Logopedė
Lenkaitienė  Karolina Aukštasis Pradinių klasių mokytoja
Majauskienė Rimutė Aukštasis, mokytoja metodininkė Pradinių klasių mokytoja
Marcinkevičienė Vilma Aukštasis, vyresnioji specialioji pedagogė logopedė Lavinamosios klasės mokytoja
Marcelionienė Aura Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
Matulionienė Vaida Aukštasis Specialioji pedagogė, logopedė
Miliauskienė Rūta Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Miškinienė Monika Aukštasis Socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja
Neveckienė Giedrė Aukštasis, magistras, vyresnioji mokytoja Lavinamosios klasės mokytoja
Nevierienė Zina Aukštasis, auklėtoja metodininkė, vyresnioji specialioji pedagogė Priešmokyklinio ugdymo  mokytoja, surdopedagogė
Ozarinskienė Daiva Aukštasis, vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė Lavinamosios klasės mokytoja
Pauliukonienė Renata Aukštasis, vyresnioji specialioji pedagogė Specialioji pedagogė, logopedė
Rutkauskienė Rasa Aukštasis, magistras, vyresnioji socialinė pedagogė Bibliotekininkė, socialinė pedagogė
Sabaliauskienė Edita Aukštasis, psichologė, IV kategorija Psichologė
Stankevičė  Oksana Aukštasis Pradinių klasių mokytoja
Stundžienė Gintarė Aukštasis, magistras Anglų kalbos mokytoja
Šmulkštienė Danutė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Šulinskienė Aušra Aukštasis, magistras, judesio korekcijos pedagogė metodininkė Judesio korekcijos specialistė
Vėlyvienė Vilma Aukštasis, magistras, vyresnioji psichologė, III kategorija Psichologė
Vyšniauskienė Eglė Aukštasis, vyresnioji mokytoja Pradinių klasių mokytoja
Vidzikauskienė Reda Aukštasis Pradinių klasių mokytoja
Želvienė Kristina Aukštasis, vyresnioji mokytoja Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Ambrasienė Gražina Aukštasis, mokytoja metodininkė Mokytoja
Bankauskaitė Šleinotienė Lina Aukštasis, magistrė Neformaliojo švietimo mokytoja
Svirupskytė Viktorija Aukštasis Neformaliojo švietimo mokytoja
Karalienė Ineta Aukštasis, vyresnioji socialinė pedagogė Socialinė pedagogė
Bagdanavičienė Karolina Aukštasis Socialinė pedagogė
Venckienė Dalia Aukštasis Muzikos mokytoja
Kerevičienė Dalia Aukštasis, mokytoja metodininkė Meninio ugdymo mokytoja
Kurauskienė Raimonda Aukštasis, muzikos mokytoja ekspeertė Muzikos mokytoja
Close Menu