Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190450418

Priešmokyklinio ugdymo programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269.

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą. Ugdymas organizuojamas taikant II modelį, kurio veiklos trukmė 10 val. 30 min. Funkcionuoja bendro tipo ir specialioji priešmokyklinio ugdymo grupės. Vaikų atostogos derinamos su pradinių klasių mokinių atostogomis. Ugdymas įgyvendinamas per kompetencijas:

  • Komunikavimo kompetencija
  • Kultūrinė kompetencija
  • Kūrybiškumo kompetencija
  • Pažinimo kompetencija
  • Pilietiškumo kompetencija
  • Skaitmeninė kompetencija
  • Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

Priešmokyklinio ugdymo grupėse, tėvams pageidaujant, organizuojami sporto, šokių, dainavimo būreliai.

Close Menu