Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190450418

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą. Ugdymas organizuojamas taikant II modelį, kurio veiklos trukmė 10 val. 30 min. Funkcionuoja bendro tipo ir specialioji priešmokyklinio ugdymo grupės. Vaikų atostogos derinamos su pradinių klasių mokinių atostogomis. Ugdymas įgyvendinamas per kompetencijas:

Ugdymo kompetencijos  

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai organizuoja maitinimą, poilsį ir miegą.

 

Socialinė kompetencija
Sveikatos saugojimo kompetencija
Pažinimo kompetencija
Komunikavimo kompetencija
Meninė kompetencija

 

Priešmokyklinio ugdymo grupėse įgyvendinama individualių gebėjimų dailės  ugdymo programa, tėvams pageidaujant organizuojamos anglų kalbos  pamokėlės,  keramikos ir choreografijos būreliai.

Close Menu