Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190450418

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO TEIKIMO

Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo įtraukti į sąrašą priimti vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupę  priėmimas
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą  Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281 (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804).

Vaikų priėmimo į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2012-01-30 sprendimu Nr. 1-379.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Prašymas,  gimimo liudijimas (ar jo kopija), pažymos dėl lengvatų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informacija iš Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinio reikalų departamento apie socialinės pašalpos skyrimą, iš Švietimo, kultūros ir sporto departamento apie privalomą ikimokyklinį ugdymą.
Administracinės paslaugos teikėjas Sekretorė Birutė Želvienė

tel. Nr. 8 636 08 020

el. p. ziburelismdc@gmail.com

Administracinės paslaugos vadovas Direktorius Egidijus Tulickas

tel. Nr. 8 637 37 339

el. p. egidijus.tulickas@gmail.com

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 1 diena
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma pridedama
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės ,,Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras, R. Juknevičiaus g. 82, LT-68192 Marijampolė

sekretorės kabinetas

PRASYMAS

Close Menu