Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190450418

„Kūrybinių partnerysčių“ projekto mokinių ir mokytojų susitikimas

Rugsėjo 23 dieną Vilniuje viešbučio „Panorama“ konferencijų centre vyko „Kūrybinių partnerysčių“ projekto mokinių ir mokytojų nacionalinis  susitikimas. Iš visos Lietuvos į sostinę suvažiavo iš mokyklų 200 atstovų, kurie dalinosi kūrybiško mokymosi patirtimi, susipažino ir aptarė ugdymo inovacijas ir suformulavo manifestą „Už kūrybišką mokymąsi“. Visi dalyviai buvo suskirstyti į penkias grupes, kiekvienoje grupėje buvo po 11 mokyklų, penkios iš jų pristatė savo patirtį. Iš 25 mokyklų, pristatančių savo patirtį renginyje, buvo pakviestas ir  Marijampolės ,,Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras. Susitikime dalyvavo „Kūrybinių partnerysčių“ projekte dalyvaujančios: tikslinės klasės mokytoja J. Olbergienė, projektą kuruojanti mokytoja A. Juškauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui O. Margelevičienė. Jos visą dieną dalinosi įžvalgomis ir patirtimi su kitais projekte dalyvaujančiais Lietuvos mokytojais. Mokytoja J. Olbergienė pristatė savo patirtį: ,,5 kūrybiško mąstymo įpročiai, kurie pasireiškė projekto metu”. Pasakojimas buvo paruoštas pagal Pecha Kucha metodą. Metodo esmė – aiškus, apgalvotas kalbėjimas, koncentruojantis ties svarbiausia žinute ir remiantis tik vizualine medžiaga (skaidrėmis). Pedagogės išklausė psichologo, socialinių mokslų daktaro Artūro Deltuvos ,,Kūrybinių partnerysčių“ modeliu pagrįstą ugdymo inovatyvumo tyrimą.

       

 

        

 

 

 

 

Gegužės 27 dieną 3-4 klasių mokiniai aplankė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Jono Basanavičiaus gimtinę. Joje atkurta pasiturinčio Suvalkijos ūkininko vienkiemio sodyba su to laikotarpio išplanavimu, tradiciniais gyvenamaisiais ir ūkiniais trobesiais. Sodyboje atkurta XIX a. pabaigos – XX a. pradžios pasiturinčio valstiečio gyvenamoji aplinka. Šioje aplinkoje mokiniai dalyvavo edukacinėje veikloje „Keptuvėj čirška, burnoj tirpsta…“ Jie buvo supažindinti su XIX – XX a. sandūros valstiečių maisto gaminimo ypatumais, prietarais, tradicijomis ir folkloru. Vaikai taip pat galėjo parodyti savo gudrumą, atpažindami įvairius grūdus bei buities rakandus. Sužinojo iš ko maišomas „blendinys“ ir ką simbolizuoja blynas. Didelėje keptuvėje kepė blynus ir ragavo su įvairiais  dažiniais.

Pasisotinę blynais, grožėjosi gražia sodybos aplinka, klausėsi gidės pasakojimo apie signataro Jono Basanavičiaus gyvenimą, aplankė Tautinio Atgimimo ąžuolyną, ąžuolyno aukurą.

    

 

 

autobusVėliau u vyko į egzotišką vietą – Menkupių karjerą. Jei piliakalnius, pilis, muziejus ir kitus objektus mokiniai daugiau ar mažiau buvo matę, tai karjere, kaip ir Mėnulyje, yra buvę… beveik niekas. Mokiniai, lydimi karjero direktoriaus, nusileido į 24 merų gylio duobę – karjerą. Čia vaikai matė ir smėlio sluoksnius, kuriuos patys raukšlėjo tektoninėje dėžėje, įvairius akmenis, ant kurių piešė per laboratorijų dieną, surado fosilijų, kuriomis buvo patys, kai ant raudonojo kilimo vaidino nuskendusius mirusius gyvūnus ir povandeninius laivus, marmurus ir kitokius akmenis… Didžiavosi suradę akmenį „velnio pirštas“. Mokiniai su mokytojomis,  rinko, tyrinėjo  ir lygino akmenis. Praktikas -geologas Simonas vos spėjo apžiūrėti kiekvieno vaiko surastus akmenis, pasakyti akmens pavadinimą, papasakoti. Nemažai įvairių akmenų visi parsivežė į namus.

   

  

 

Baigiamoji šventė – ,,Laboratorijų diena“

Visus šiuos mokslo metus trečiokai ir  jų mokytoja Jūratė Olbergienė, dalyvavo  ,,Kūrybinių partnerysčių“ projekte. Dalyvaudami šiame  projekte, turėjo galimybę įprastą mokymąsi pakeisti kūrybišku ir žaismingu. Atvykus į mokyklą agentei Akvilei Buitvydaitei, prasidėjo mokyklos tyrinėjimo etapas. Žaidimai sekė vienas kitą, klausimai, pasakojimai… Mokiniai atliko smagias užduotis. Viskas nauja ir netikėta, taip įdomu ir smalsu. Agentė padėjo įsivardinti tyrinėjimo sritį  ir sugalvoti mokyklos išsikeltos problemos sprendimo būdus. Vėliau atvyko praktikas Simonas Saarmann, kuris, kartu su mokytoja Jūrate, tą sprendimą įgyvendino. Jie įgyvendino kūrybiško mokymosi projektą ,,Pažinti žemę – pažinti mažą akmenėlį, save ir visą pasaulį”. Vaikai mokėsi pažinti gamtos mokslus per praktinę veiklą, stebėjo įvairius reiškinius aplinkoje bei pritaikė įgytus įgūdžius kasdieninėje veikloje, praktikoje. Visos projekto kūrybinės veiklos buvo organizuojamos taip, kad vyktų pilnavertiškas, integruotas ugdymo procesas.Mokiniai augino kristalus, svogūnus, gamino kristalų modelius. Aiškinosi,  kaip, raukšlėjantis sluoksniams, žemės gelmėse susidaro kalnai. Iš pasigaminto sluoksnių modelio gamino “marmuro” plokštes ir naudojo jas mozaikai.  Vaikai, eksperimentuodami su tektonine dėže, mokėsi suvokti smėlingų nuosėdų raukšlėjimąsi. Eksperimentas buvo pakartojamas kelis kartus su skirtingo storio ir spalvų smėlio sluoksneliais. Stebėjo, kaip suspaudžiami, atleidžiami ir dar pakartotinai suspaudžiami smėliai susiraukšlėja. Ir dar daug įvairių kūrybiškų veiklų atliko trečiokai. Žingsnis po žingsnio projektas įsibėgėjo.  Diena po dienos buvo vykdomos numatytos veiklos. Pagaliau – projektas įvykdytas! Balandžio 18 dieną vaikai sukvietė mokyklos bendruomenę į projekto baigiamąją šventę – ,,Laboratorijų dieną“. Šventė prasidėjo muzikos salėje, į kurią iškilmingai, dainuodami geologų maršą, vadovaujant muzikos vadovei Aldonai Bekerienei, įžygiavo ,,jaunieji geologai“ – trečiokai. Projektą kuruojanti mokytoja Asta Juškauskienė ir pavaduotoja ugdymui Ona Margelevičienė eilėmis apžvelgė visų metų  projekto veiklas ir pasiekimus. Mokytoja Jūratė ir praktikas Simonas, dėkodami vaikams už puikų darbą ir skaitydami jų išminties ,,perliukus“, (surinktus veiklų metu), įteikė ,,Jaunųjų geologų“ medalius. Trečiokai išskubėjo  į ,,laboratorijas”  ruoštis tolesniam praktinių veiklų etapui. Tuo metu agentė Akvilė įstaigos bendruomenei parodė apie projektą sukurtą filmą.  Po filmo refleksijos  visa bendruomenė buvo  pakviesta į ,,laboratorijas“, kurios įsikūrė įvairiose mokyklos erdvėse. Veikla vyko  penkiose ,,laboratorijose“: ,,Puošiame akmenėlį“, ,,Kalnų raukšlėjimasis“, ,,Žaidimų stotelė“, ,,Kristalų auginimas“, ,,Kristalų modeliai“. Jose kitų klasių mokiniai, tėvai, svečiai, pedagogai, dirbo, atliko bandymus, žaidė, mokėsi.  Laborantai – trečiokai, visus mokė to, ką patys išmoko projekto metu. Mokykloje ,,užvirė“ šurmulys: visi,  su ,,Kelionės lapais“,  skubėjo iš vienos laboratorijos į kitą, nes, įveikus užduotis, laukė siurprizas – dovanėlė. Įvykdžius visas užduotis, bendruomenė rinkosi trečiokų klasės žaidimų kambaryje, t.y.  prie įgyvendinto galutinio projekto etapo  – bendro piešinio ant sienos. Joje vaikai nutapė tai, ką jie norėjo matyti sienoje: vieni piešinius siejo su projekto veiklomis, kiti tai, kas jiems asocijuojasi su gamta, o dar kiti – savo kelionių įspūdžius. Svarbu tai, kad šis piešinys tarsi ,,suvienijo“ visus bendram darbui, bendrai veiklai, bendram tikslui. Plotelis tapymui ant sienos buvo ištrauktas burtų keliu.  Sienoje tapymui vietos buvo numatytos ir mokiniams, ir kūrybos agentei Akvilei, praktikui Simonui, mokytojoms Jūratei, Astai, mokytojos padėjėjai Rūtelei. Refleksijoje prie sienos projekto dalyvių darbu pasidžiaugė svečiai: Marijampolės regiono  ,,Kūrybinių partnerysčių” projekto kuratorė Erika Samulė, Marijampolės Švietimo centro direktorė Meilutė Apanavičienė, metodininkė Jūratė Gaidienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė  Vanda Pangonienė. Padėkos žodį tarė ir trečiokų tėveliai. Projektu džiaugėsi, o kartu ir liūdėjo, kad jis jau baigėsi,  vaikai, tėvai, pedagogai, kūrėjai.Nesvarbu, kad projektas baigėsi. Svarbu tai, kad mes visi įgavome naujos patirties ir supratimo, kad norime keistis, keisti ir tobulėti… O keistis nori tiktai labai drąsūs žmonės. O kodėl  drąsūs? Tam, kad sukurtume kažką naujo, mes turime būti pasiryžę ne tik statyti, bet ir griauti…

    

   

    

 

2013 04 13 dieną vyko ekskursija į Kauną. Ekskursijos į Kauną metu aplankėme du muziejus: brangakmenių ir zoologijos. Pirmajame mokiniai lietė daug brangiųjų akmenų, pamatė, kokia didelė jų įvairovė. Sužinojo, kas yra karatas, briliantas, kaip atskirti, kur dirbtinis brangakmenis, o kur tikras. Iš projekto metu vykdytų veiklų nemažai dalykų jau buvo žinomi: kristalai, fosilijos, kvarcas ir kt.

T. Ivanausko zoologijos muziejuje  mokiniai sužinojo, kad gyvūnai yra suskirstyti į klases pagal rūšį. Taip lengviau susigaudyti didelėje jų  įvairovėje, atsiminti jų vardus. Sužinojome, kad koralai irgi gyvūnai, kaip ir kriauklės. Matėme kirmėles, paukščius, skruzdes (mokiniai nustebo, kad ir jos, kaip iškamšos, gali būti muziejuje), žuvis, drugelius, ir daug daug kitų gyvūnų.

Į ekskursiją kartu  vyko pavaduotoja ugdymui O. Margelevičienė, mokinių mamos  ir mokytojos. Visi patyrėme neišdildomų įspūdžių:  pažinome, pagilinome turėtas žinias ir patyrėme daug džiaugsmingų emocijų.

   

        

  

 

2013 03 27 ir 2013 04 03 dienos sesijos vyko mokinių atostogų metu. Šių abiejų dienų veiklų tikslas – tapymas ant sienos. Į sesijas rinkosi patys aktyviausi trečiokai, kurie nepatingėjo ir kuriems labiausiai rūpi ,,Kūrybinių partnerysčių“ projektas. Plotelis tapymui ant sienos buvo ištrauktas burtų keliu.  Sienoje tapymui vietos numatytos ir mokiniams, ir kūrybos agentei Akvilei, praktikui Simonui, mokytojams. Vaikai tapo tai, ką jie nori matyti sienoje: vieni piešinius sieja su projekto veiklomis, kiti tai, kas jiems asocijuojasi su gamta, o dar kiti – savo kelionių įspūdžius. Svarbu tai, kad šis piešinys tarsi ,,suvienija“ visus bendram darbui, bendrai veiklai, bendram tikslui.  Diena po dienos, bendromis jėgomis, įgyvendinamas galutinis projekto etapas – bendras piešinys ant sienos.

     

       

 

 

2013 03 22 integruotos veiklos prasidėjo lietuvių kalba, kurioje vaikai mokėsi rasti bendrašaknius  žodžius, žaisdami žaidimą ,,Žodžių aukcionas”.  Vaikai ,,pirko” giminiškus žodžius, susietus su nagrinėjama tema ,,Piliakalniai”. Atlikdami matematikos veiksmus, sudėdami koordinačių sistemos pagrindu kryžiukus, sužinojo planą, kaip karžygys surikiavo karius piliakalniui ginti. Integruotoje muzikos ir pasaulio pažinimo veikloje, mokiniai mokėsi dainuoti geologų himną,  akomponuojant muzikos mokytojai Aldonai Bekerienei. Veikloje ,,Naudingos iškasenos” buvo pasakojama, kas yra naudingosios iškasenos ir kur jos randamos. Supažindinama su dešimčia pagrindinių Lietuvoje sutinkamų naudingųjų iškasenų. Mokiniai spėlioja arba dalinasi žiniomis, kur jos naudojamos. Liečia pavyzdžius. Degina ir uosto gintarą, laižo akmens druską, lygina skirtingas smėlio rūšis, fosilijas, naftą. Komandos įgūdžiams stiprinti, darbo pasidalinimui grupėje ir kolegialumui ugdyti, atliko užduotį ,,Geologinis kryžiažodis”.

     

      

 

 

2013 03 21 sesija prasidėjo bendru  piešiniu  ,,Nuotaika”. Vaikai atsistojo prie ilgo popieriaus lapo iš abiejų pusių, kaip prie tako, pasirinko artimiausią šalia savęs esantį popieriaus plotelį ir galvodami apie savo vidinę būseną ir nuotaiką piešė. Veikla leido pastebėti, kokios nuotaikos yra mokiniai veiklų pradžioje, bei kaip jie geba dalintis  bendru dideliu darbu. Tikimasi, kad šis bendras piešinys padės geriau pasirengti finaliniam projekto darbui – sienos ištapymui. Integruotoje veikloje ,,Piliakalniai” mokiniai buvo supažindinami su piliakalnių atsiradimu,  kaip jie susidarė, kam buvo naudojami, kur randami. Supažindinimas su piliakalniais reikalingas tam, kad mokiniai suvoktų, kuo piliakalniai  skiriasi nuo geografinių objektų – natūralių kalvų ir, kad piliakalniai turi istoriją. Vėliau ant didelių lapų, grupėse, mokiniai piešė piliakalnius su pilimis ir jų apsauga. Veiklos tikslas – lavinti bendro darbo įgūdžius, pagarbą kitam, jo nuomonei ir idėjoms, mokė  dalintis bendromis piešimo priemonėmis. Tos pačios dienos pavakarėje, vyko trečios klasės mokinių tėvų bendruomenės susirinkimas, kuriame dalyvavo   agentė Akvilė Buitvydaitė ir praktikas  Simonas Saarmann. Jie supažindino tėvus su šiuo metu vykdomu projektu.

     

     

 

 

 

2013 03 14 dieną vyko integruotos veiklos. Lygindami eilėraščius apie pavasarį, mokiniai ieškojo prieveiksmių. Pamatė, kad žaisdami, gali išmokti derinti veiksmažodį su prieveiksmiu. Mokyklos kieme, keturios mokinių komandos, pagal planą, viena po kitos, ieškojo vietos, kur paslėptas lobis. Vaikai pasidalijo pareigomis: vieni matavo žingsnius, kiti stebėjo kompasą, treti užsirašė. Visi buvo patenkinti, radę ,,saldųjį lobį“. Agentė Akvilė pradėjo sesiją su pedagogais apšilimo pratimu „Vidinė orų prognozė“: Kiekvienas pedagogas nusakė savo nuotaiką, pasitelkęs orų prognozių schemą ir terminus. Žaisdami, inscenizuodami,  mokėsi  padaryti tai, kas netikėta, neįprasta ir taikyti ugdymo procese.

    

 

 

Nauja sesija dėl savo sudėtingumo truko net dvi dienas (kovo 6-7 d.)! Joje integruota daug pamokų:
1) Matematika (geometrinės figūros, erdviniai taisyklingieji kūnai, erdvinis suvokimas);
2) Dailė (modelių kūrimas, spalvų derinimas, karpymas, klijavimas…);
3) Lietuvių kalba (naujos sąvokos, būdvardžiai).

 

 

     

 

Pasibaigus eksperimentui (kristalų ir svogūnų augimo palyginimui), likę nbereikalngi svogūnų laiškai, prieš suvalgant juos kartu su savos gamybos druskos kristaliukais, buvo panaudoti dar vienam tyrimui. Norėdami padaryti įdomesnę pamoką, susipažinimui su STATISTIKA, mokiniai išsimatavo kelis dydžius:
1) svogūno galvutės apimtį;
2) laiškų kiekį;
3) ilgiausio laiško ilgį;
4) bendrą visų laiškų ilgio sumą.
Kompiuterio pagalba rado svogūnus –  rekordininkus.
Paaiškėjo, kad iš akies ne visada galima teisingai spręsti. Nuo šiol statistika bus patikimas trečiokų draugas

     

   

 

2013 02 28 trečioje klasėje toliau vyko projekto veiklos: vaikai eksperimentuodami su tektonine dėže, mokėsi suvokti smėlingų nuosėdų raukšlėjimąsi. Eksperimentas buvo pakartojamas kelis kartus su skirtingo storio ir spalvų smėlio sluoksneliais. Stebėjo, kaip suspaudžiami, atleidžiami ir dar pakartotinai suspaudžiami smėliai susiraukšlėja. Kūrėjas pademonstravo paveikslėlius ir papasakojo apie druskos kasyklą Solikamske. Žaidė žaidimus, kurie lavina mokinių gebėjimą susikaupti, patylėti ir būti kantriems. Vėliau su balta kreida eskizavo piešinius ant sienos,  kuri atspindės projekto veiklas. Kūrybos agentė Akvilė susitiko su pedagogų komanda. Sesijos tikslas – aptarti ,,Kūrybiškumo dienos“ , kuri įvyks mokykloje  kovo 20 dieną veiklas bei užsiėmimus.

   

  

 

2013-02-11 dieną Marijampolės švietimo centre vyko ,,Tyrinėjančių mokyklų” 2012-2013 m. tiesiogiai į ,,Kūrybinių partnerysčių” projektą įsitraukusių mokytojų mokymai. Mokymuose dalyvavo mokytojų komandos iš  trijų Marijampolės apskrityje įsitraukusių mokyklų: Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo pagrindinės,  Vilkaviškio rajono Alvito pagrindinės ir mūsų mokyklos. Mokymus vedė ,,Kūrybinių partnerysčių” projekto komandos tyrimų grupės vadovė Jelena Šalaj ir tyrimų grupės narė Ieva Girčytė. Mokymų tikslas – patirties refleksija, t.y. pasidalinti savo patirtimi ir pasisemti naujų idėjų iš kolegų bei išmokti konkrečių kūrybiško mokymosi metodų. ,,Kūrybinių partnerysčių” projekte dalyvaujantys mokytojai pasidalino planavimo etape sukaupta patirtimi, aptarė iššūkius ir apsibrėžė tas kompetencijas, kurias planavimo etape patobulino. Kiekviena pedagogų komanda pristatė savo sukurtus kūrybiško mokymo(si) projektus, aptarė bendradarbiavimo su kūrybos praktikais aspektus. Šie užsiėmimai skatino maksimalų visų dalyvių įsitraukimą, todėl buvo pasirinktas  grupinio darbo formatas bei bendras pasidalinimas rate. Kiekvienos veiklos metu buvo žaidžiami kūrybiškumą skatinantys žaidimai.

                                                                                                              

2013 01 31 dieną vaikai toliau gilinosi į geologijos mokslą. Mokiniai aiškinosi, kaip raukšlėjantis sluoksniams, žemės gelmėse susidaro kalnai.  Imituodami elementariomis priemonėmis,  atliko eksperimentą “Kalnų raukšlėjimasis”. Iš plastilino pasidarė „savo kalnus”. Iš suformuoto plastilino  sluoksnių modelio, gamino “marmuro” plokštes ir naudojo jas mozaikai.

“Kūrė” televizijos laidą ,,Kaip nudažysime sieną?”, kurios tikslas – patiems mokiniams įvardinti, ką jie norėtų pavaizduoti sienoje. Paprasčiausiomis priemonėmis mokiniai pasidarė ,,televizijos studiją”. Išsirinko laidų vedėjus, likusieji mokiniai buvo laidos dalyviai. Vaikai kartu su KP Simonu susikūrė tokią aplinką, kurioje nevaržomai galėjo reikšti  savo nuomonę, mintis, diskutuoti, siūlyti, kalbėti. Praktikui buvo svarbu, kad natūraliai (be pedagogų pagalbos) išplauktų idėjos ir mintys, kokią sieną jie norėtų matyti projekto pabaigoje.

Trečiokų tėvai patenkinti vaikų dalyvavimu projekte: domisi veikla, lankosi įstaigos tinklalapyje: http://zibureliodcm.lt/kurybines-partnerystes ir www.facebook.com Marijampolės „Žiburėlio“  mokyklos-daugiafunkcio centro Kūrybinės Partnerystės puslapyje.

 

                    

                  

                  

2013 01 24 vaikai ir kūrybos praktikas Simonas pradėjo vykdyti projektą. Sesijos tikslas – susipažinti mokinius su smulkiausiomis pasaulio sudedamosiomis dalimis. Per sesiją jie mokėsi,  kad pasaulis sudarytas iš labai mažų dalelių – atomų, kurie sudaro molekules, iš kurių sudarytas visas pasaulis. Kad vienos molekulės sudaro gyvus, kitos – negyvus daiktus. Atliko veiklas: ,,Kristalų auginimas”, ,,Svogūnų auginimas”. Mokėsi suvokti, kad vieni darbai yra ilgalaikiai ir rezultatų reikia laukti, o be to link rezultato einama skirtingais keliais. Po ,,mokslinių“ veiklų visi kartu puolė ,,ruošti“ žaidimų kambario sieną: lupo senus tapetus, mentelėmis skuto tapetų liekanas, šlavė, šiukšles krovė į maišus. Šioje sienoje vėliau turėtų atsispindėti projekto veiklų metu išmokti dalykai

                    

 

2013 01 17 į mokyklą atvyko kūrybos praktikas Simonas Saarmann. Simonas – geologas. Jis drauge  su mokiniais ir mokytojais įgyvendins kūrybiško mokymosi projektą ,,Pažinti žemę – pažinti mažą akmenėlį, save ir visą pasaulį”. Projekto tikslas: pažinti gamtos mokslus per praktinę veiklą, gebėti  pastebėti įvairius reiškinius aplinkoje bei pritaikyti įgūdžius kasdieninėje veikloje bei praktikoje. KP Simonas Saarmann susipažino su mokyklos bendruomene, apžiūrėjo mokyklos erdves, susitiko su projektą vykdančios tikslinės grupės mokytoja ir mokiniais. Žaidė susipažinimo žaidimus, stebėjo mokinių veiklą. Vėliau KP susitiko su pedagogų komanda. Susitikimo metu kalbėta apie mokyklos išsikeltą tyrinėjimo sritį, numatomas projekto įgyvendinimo veiklas, suderintas susitikimų laikas.

                

 

             

Sausio 7 dieną mokytojos Asta Juškauskienė ir Jūratė Olbergienė skaitė pranešimą respublikinėje teorinėje – praktinėje pradinių klasių mokytojų konferencijoje „Kūrybinės inovacijos šiuolaikinėje pradinėje mokykloje. Patirtis ir idėjos“. Pranešimo tema: ,,Kurstome mokymąsi kūrybiškai“. Pranešimo tikslas: su pedagogais pasidalinti įgyta patirtimi, dalyvaujant „Kūrybinių partnerysčių“ projekte. Pradinių klasių mokiniams stengiamasi diegti žinias, bet vis dar menkai rūpinamasi, ar mokama jomis naudotis, kūrybiškai mąstyti. Kūrybiškumas tampa neatsiejama bendrojo ugdymo proceso dalimi, todėl įprastinis mokymasis virsta įdomesniu bei labiau motyvuojančiu procesu. Mokytojams dažnai trūksta motyvacijos, žinių bei įgūdžių, metodinės pagalbos, reikalingos mokinių kūrybiškumui ugdyti. Pranešėjos pateikė ugdymo atnaujinimo idėjų bei praktinę pagalbą jas įgyvendinant, kad kūrybinės veiklos būtų pilnavertiško mokymosi proceso dalis, o ne kaip papildoma veikla po pamokų.

   

 

2012 11 22 dieną,  jau trečią savaitę iš eilės, kūrybos agentė ir  trečiokai, tikslinės grupės mokiniai, atliko įvairias užduotis, žaidė, kūrė istorijas su fantastiniais žodžiais, inscenizavo gerai žinomas pasakas ir jas pristatė  klasės draugams. Aktyviai dirbant ir diskutuojant su mokiniais, buvo apibrėžta tyrinėjimo sritis: ,,Praktinių bandymų bei tyrinėjimų metodu skatinti vaikus domėtis pasaulio pažinimu pagal 3 klasės ugdymo programą“.Šių įgūdžių sieks integruodami dailės/technologijų, pasaulio paž., lietuvių k. matematikos dalykus. Vaikai savo kūrybinį projektą pavadino ,,Pasaulis aplink mane“.

 

 

  

 

Sveika, Akvile!

Lapkričio 8 dieną mūsų mokykla sulaukė agentės Akvilės!  Akvilę trečiokai pasitiko  ,,užauginę” „Kūrybinių partnerysčių medį“ ir klasės lentoje paruošę sveikinimą. Agentė vaikus papuošė savo rankų darbo apyrankėmis. Jie pasijautė tikrais projekto dalyviais. Trečiokai pynė draugystės bei pažinties tinklą, mokėsi geriau pažinti  draugus, rasti  savo skirtumus ir panašumus, piešė  svajonių mokyklą. Vaikai išsakė savo nuomonę, vertino ir įsivertino savo veiklą.

     

     

      

 

     

    

      

Po pietų Akvilė susitiko su projekto pedagogų komanda. Kūrybos agentė pristatė „Kūrybinių partnerysčių“ programą ir pakvietė mokytojus aktyviai įsijungti į veiklą. Buvo aptarti įvairūs projekto aspektai.

Spalio 25 – 26 dienomis, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ona Margelevičienė ir projekto kuratorė Asta Juškauskienė, dalyvavo mokyklų įvedimo į „Kūrybinių partnerysčių“ programą seminare, Klaipėdoje.  Jame buvo aptarti pagrindiniai projekto procesai – planavimas, įgyvendinimas ir vertinimas. Mokyklos įsivardino savo lūkesčius bei gilinosi į kūrybiškumo  galimybes.

Projektas „Kūrybinės partnerystės“ startuoja!

Spalio  mėnesį mūsų mokyklos – daugiafunkcio centro bendruomenė susitiko su kūrybos agente Akvile Buitvydaite ir Marijampolės regiono kuratore  Erika Samule. Pirmąją dieną viešnios susipažino su mokyklos administracija, kuruojančia mokytoja Asta Juškauskiene, apžiūrėjo mokyklos erdves, susitiko su projektą vykdančios tikslinės grupės mokytoja Jūrate Olbergiene. Susitikimo metu kalbėta apie mokyklos išsikeltą tyrinėjimo sritį, su kūrybos agente suderintas susitikimų laikas.

Projektas “Kūrybinės partnerystės”

„Kūrybinės partnerystės“ – tai pokyčius mokykloje inicijuojanti kūrybiško mokymosi programa, vykdoma visoje Lietuvoje. „Kūrybinės partnerystės“ bendrai veiklai suvienija moksleivius, mokytojus ir kūrėjus. Kūrybiškumas tampa neatsiejama bendrojo ugdymo proceso dalimi, todėl įprastinis mokymasis virsta įdomesniu bei labiau motyvuojančiu procesu. „Kūrybinių partnerysčių“ programa Lietuvoje vykdoma remiantis Jungtinės Karalystės programos „Creative Partnerships“ patirtimi. Jis vykdomas Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva, iš dalies remiamas Europos socialinio fondo. Projektą „Kūrybinės partnerystės“ įgyvendina Ugdymo plėtotės centras.

Kūrėjai – įvairių sričių menininkai, mokslininkai ir kitų kūrybos sričių atstovai – ateina dirbti į mokyklas ir kartu su mokytojais ir mokiniais įgyvendina įvairias kūrybiškas veiklas.
Bendravimas su kuriančiu profesionalu leidžia vaikams pajausti, kaip kūryba gali praturtinti mokymosi aplinką ir kasdienybę, įkvėpti mokytis ir išreikšti savo kūrybingumą.

Mūsų mokyklos bendruomenė labai džiaugiasi galimybe dalyvauti  ,,Kūrybinės partnerystės“ projekte.

Projekto komanda gavo paraiškas iš 111 Lietuvos mokyklų. Projekto valdymo grupė atrinko 50 mokyklų. Tarp „Tyrinėjančių mokyklų“ ir mes!

Į „Kūrybinių partnerysčių“ projekto „Tyrinėjančių mokyklų” programą
2012 – 2013 mokslo metais atrinktos mokyklos

Alytaus apskritis
1. Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla
2. Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla
3. Alytaus rajono Simno specialioji mokykla
4. Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

Kauno apskritis
1. Kauno „Žiburio“ vidurinė mokykla
2. Kauno Milikonių vidurinė mokykla
3. Kauno statybininkų rengimo centras
4. Kauno rajono Raudondvario gimnazija
5. Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla
6. Kėdainių „Aušros“ vidurinė mokykla
7. Kėdainių rajono Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla
8. Prienų rajono Skriaudžių pagrindinė mokykla
9. Raseinių Šaltinio vidurinė mokykla

Klaipėdos apskritis
1. Klaipėdos rajono Agluonėnų pagrindinė mokykla
2. Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla
3. Klaipėdos rajono Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija
4. Kretingos Marijono Daujoto vidurinė mokykla
5. Kretingos rajono Darbėnų gimnazija
6. Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija

Marijampolės apskritis
1. Marijampolės mokykla-darželis „Žiburėlis“
2. Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo pagrindinė mokykla
3. Vilkaviškio rajono Alvito pagrindinė mokykla

Panevėžio apskritis
1. Panevėžio rajono Velžio gimnazija
2. Rokiškio rajono Pandėlio gimnazija
3. Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla
4. Biržų rajono Papilio pagrindinė mokykla

Šiaulių apskritis
1. Šiaulių rajono Raudėnų pagrindinė mokykla
2. Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla
3. Pakruojo reajono Degesių pagrindinė mokykla
4. Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla
5. Pakruojo rajono Lygumų vidurinė mokykla
6. Radviliškio rajono Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla

Tauragės apskritis
1. Tauragės rajono Žygaičių gimnazija
2. Jurbarko Vytauto Didžiojo vidurinė mokykla
3. Jurbarko rajono Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla
4. Šilalės rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija

Telšių apskritis
1. Telšių rajono Nevarėnų vidurinė mokykla
2. Mažeikių rajono Viekšnių gimnazija

Utenos apskritis
1. Anykščių rajono Viešintų pagrindinė mokykla
2. Anykščių Jono Biliūno gimnazija.
3. Molėtų rajono Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė mokykla
4. Molėtų pradinė mokykla
5. Utenos rajono Sudeikių pagrindinė mokykla

Vilniaus apskritis
1. Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinė mokykla
2. Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla
3. Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinė mokykla
4. Vilniaus rajono Kalvelių 2oji vidurinė mokykla
5. Šalčininkų rajono Baltosios Vokės „Šilo“ vidurinė mokykla
6. Trakų rajono Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija
7. Trakų rajono Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla

Mūsų mokyklos komanda:

3  klasė (23 mokiniai), klasės mokytoja Jūratė Olbergienė, kuruojanti mokytoja Asta Juškauskienė, pradinių klasių mokytojos: Vida Bartninkienė, Jolanta Mikulienė,  Aldona Bekerienė, pavaduotoja ugdymui Ona Margelevičienė, socialinės  pedagogės: Nijolė Paužienė, Rasa Rutkauskienė pagalbos mokiniui specialistai: specialiosios pedagogės Sidona Geraltauskienė, Jūratė Raslavičienė, lavinamųjų klasių mokytojos: Giedrė Neveckienė, Daiva Ozarinskienė, Romutė Venclovienė. Tėvų bendruomenės atstovai: Jūratė Rudminienė, Aistė  Daugėlienė. Vaikų bendruomenės atstovai: Marius Danilevičius, Gabrielė Lesetaitė.

Daugiau informacijos apie projektą galima surasti svetainėje http://www.kurybinespartnerystes.lt/ arba Ugdymo plėtotės centro puslapyje http://www.upc.smm.lt/projektai/partnerystes.

Close Menu