Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190450418

Susidūrus su korupcijos apraiškomis, informuoti galima:

  • raštu, atsiunčiant pranešimą adresu:  Marijampolės ,,Žiburėlio” mokykla- daugiafunkcis centras, R. Juknevičiaus 82, LT-68192 Marijampolė
  • kreipiantis į už korupcijos prevenciją atsakingus asmenis ,,Žiburėlio” mokyklos-daugiafunkcio centro socialinį pedagogą: Tel.: 8 636 44 036

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

Korupcijos prevencijos programa ir planas

 

DĖL INFORMACIJOS APIE  RENGINIUS, SKIRTUS ANTIKORUPCIJOS DIENAI PAMINĖTI

Švietimo įstaigos pavadinimas Renginio pavadinimas Renginio data, laikas, vieta Dalyviai

 

Marijampolės ,,Žiburėlio” mokykla-daugiafunkcis centras 1.Plakatų gamyba klasėse ,,Būk sąžiningas“.

2. Diskusijos klasės valandėlese „Korupcija. Kas tai?“

Marijampolės ,,Žiburėlio” mokykla-daugiafunkcis centras,

2020 gruodžio 7-11 d.

 

Priešmokyklinio ugdymo grupės,

1-4 klasių, 1-10 lav. ir soc. įgūdžių ugd. klasių mokiniai

Close Menu