Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190450418

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

DĖL PRADINIO  UGDYMO TEIKIMO

Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo įtraukti į sąrašą priimti mokinį pagal pradinio ugdymo programą priėmimas
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą  Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281 (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804).

Mokinių priėmimo į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas patvirtintas 2012-03-26 sprendimu Nr. 1-461

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Prašymas, gimimo liudijimas (ar jo kopija), pažymos dėl lengvatų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informacija iš Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinio reikalų skyrių apie socialinės pašalpos skyrimą, iš Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus apie privalomą pradinį ugdymą.
Administracinės paslaugos teikėjas Administratorė Birutė Želvienė

tel. Nr. 8 636 08 020

el. p. ziburelismdc@gmail.com

Administracinės paslaugos vadovas Direktorė Rima Kukalienė

tel. Nr. 8 637 37 339

el. p. r.kukaliene@gmail.com

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė iki rugpjūčio 1 d.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma pridedama
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės ,,Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras, R. Juknevičiaus g. 82, LT-68192 Marijampolė

administratorės kabinetas

PRASYMAS

Close Menu