Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190450418

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS TEIKIMO

Administracinės paslaugos pavadinimas  Prašymo įtraukti į sąrašą priimti vaiką į pailgintą dienos grupę  priėmimas
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281 (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804).

Marijampolės savivaldybės tarybos  2009 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. 1-879  „Dėl mokesčio už pailgintos dienos grupę nustatymo“

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Prašymas priimti mokinį į  pailgintą dienos grupę
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informacija iš Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus apie socialinės pašalpos skyrimą, iš Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus  apie privalomą pradinį ir pagrindinį ugdymą.
Administracinės paslaugos teikėjas Administratorė Birutė Želvienė

tel. Nr. 8 636 08 020

el. p. ziburelismdc@gmail.com

Administracinės paslaugos vadovas  

tel. Nr. 8 637 37 339

 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 1 diena
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma pridedama
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės ,,Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras,

R. Juknevičiaus g. 82, LT-68192 Marijampolė

Administratoriaus kabinetas

Close Menu