Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190450418

Ikimokyklinio amžiaus grupėse veikla organizuojama vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programa, parengta pagal LR švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą „Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašą“ , ugdymo turinys įgyvendinamas per  projektinę veiklą. Tenkinant vaikų ir tėvų lūkesčius, vaikų individualių gebėjimų ugdymui  organizuojama choreografijos,  anglų kalbos ir keramikos  būreliai.

Veikia pailgintos dienos (12 val.), savaitinė grupės.

Close Menu