Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190450418

Ikimokyklinio amžiaus grupėse veikla organizuojama vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programa, parengta pagal LR švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą „Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašą“ , ugdymo turinys įgyvendinamas per  projektinę veiklą. Tenkinant vaikų ir tėvų lūkesčius, vaikų individualių gebėjimų ugdymui  organizuojami dainavimo, sporto, šokių būreliai.

Veikia prailgintos dienos  grupė.

Ikimokyklinio ugdymo programa

 

Close Menu