Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190450418

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus pareigines funkcijas – 

 Rūta Marcinkevičienė,  tel. Nr. 8 637 37 339

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Rūta Marcinkevičienė,  tel. Nr. 8 636 34 044

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui –  tel. Nr. 8 636 08 484

Vyriausiasis buhalteris – tel. Nr. 8 636 08 558

Buhalteris –  tel. Nr. 8 636 08 558

Administratorius –  tel. Nr. 8 636 08 020

Socialiniai pedagogai –  tel. Nr. 8 636 44 036

Vaikų slaugytojas –   tel. Nr. 8 636 88 282

 Maitinimo organizatorius- tel. Nr. 8 690 41664

Close Menu