Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190450418

Tradicijos

Institucija, kaip veiklus vietinės bendruomenės kultūros židinys stiprina ryšius tarp vaikų, pedagogų, tėvų ir kitų bendruomenės narių. Švenčiamos tautinės, valstybinės, kalendorinės šventės, rengiamos pramogos, projektai, vakaronės, pedagogų, tėvų ir vaikų darbelių parodos, išvykos, taip pat netradicinės šventės ,,Jurginės“, Kaziuko  kermošius, Advento popietės,  senovinių daiktų parodos  ir kt.

Kiekvienais mokslo metais pažymima mokslo metų pradžia, Rugsėjo-1-oji „Mokslo žinių diena“, Mokytojo diena, rengiamos akcijos, Rudens, Žiemos, Pavasario šventės, vakarojimai su tėveliais, sporto šventės, susitikimai su rėmėjais, socialiniais partneriais, užsienio delegacijomis, organizuojami bendruomenės narių sambūriai ir kt. Ketvirtokų palydos, atvirų durų dienos  tėvams, globėjams.

Mokslo metai užbaigiami renginiais, skirtais Vaikų gynimo dienai paminėti

 

 

Close Menu