Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190450418
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas projektas „Patyriminio ugdymo turinio diegimas Marijampolės regiono ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse ugdymo įstaigose“

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas projektas „Patyriminio ugdymo turinio diegimas Marijampolės regiono ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse ugdymo įstaigose“

Marijampolės ,,Žiburėlio” mokykla–daugiafunkcis centras dalyvauja Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Rūta“ inicijuotame EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ FINANSUOJAMO PROJEKTE „PATYRIMINIO UGDYMO TURINIO DIEGIMAS MARIJAMPOLĖS REGIONO IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE UGDYMO ĮSTAIGOSE“  Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0029, kartu su lopšeliu-darželiu “Nykštukas”, Patašinės universaliu daugiafunkciu centru, Mokolų lopšeliu–darželiu ,,Ąžuoliukas”.

Projekto konsultantai: VšĮ „Edukacijos forumas“; VšĮ Vilniaus Lauko darželis ir Marijampolės Kolegija. Šio projekto tikslas – pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimą ir kokybę.

Projekto įgyvendinimo metu  siekiama šių uždavinių: Kurti vaikų ugdymą (-si) saugią, stimuliuojančią aplinką, orientuotą į vaikų poreikius, siekiant  ugdymo modernizavimo, gerinant vaikų pasiekimus. Sukurti ir palaikyti vaikų teigiamą emocinę atmosferą, lavinant psichinius procesus–dėmesį, vaizduotę, atmintį, regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką per patirtinį ugdymą. Užtikrinti glaudesnį bendravimą ir bendradarbiavimą su Lietuvos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir užsienio ugdymo partneriais, siekiant pasidalinanti gerąja patirtimi, įgyvendinant inovacijas, siekiant geresnės ugdymo kokybės darželiuose.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

 

Close Menu