Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190450418

Metodinių priemonių pristatymas

Vasario 10 d. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos metodinės  grupės  susirinkime pristatė savo pagamintas metodines priemones. Metodinių priemonių pristatymo  tikslas– suburti pedagoginę bendruomenę kūrybinei veiklai ir sukurti bendrą metodinių priemonių rinkinį, kuris tiktų ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikams. Mūsų pedagogai stengdamiesi pažinti kiekvieną ugdytinį, jo patirtį, gebėjimus, sukūrė tokias priemones, kurios  skatintų asmenybės augimą, kad vaikai galėtų įsisavinti žinias per žaidimą, patyrimą, tuo pačiu patirdami   sėkmę veikloje, įveikdami ugdymosi sunkumus. Parengtos metodinės  priemonės-segtuvai  (su išsamiu aprašymu kaip šia priemone naudotis) ir virtualia paroda, bei pristatymu kaip jomis naudojasi ugdytiniai veiklose.  Kiekviena mokytoja turėjo  galimybę išreikšti savo kūrybinį potencialą  bei apžiūrėti kolegių originalias idėjas. Nustebino, kad kiekviena priemonė – unikali, nes tarsi ,,auga“ kartu su vaiku ir pasižymi įvairiais ugdymo tikslais, apima visų kompetencijų sritis: pažinimo, komunikavimo, sveikatos, socialinę, meninę. Jei priemonė skirta ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymui, ji labiau orientuojama į smulkiosios motorikos, sensorinį lavinimą. Ta pati priemonė gali tenkinti ir priešmokyklinuko smalsumą, šiek tiek pakeitus užduotį, ją pritaikius šešiamečiui.

 

Close Menu