Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190450418

Konferencija ,,Įtraukusis ugdymas: iššūkiai, galimybės ir patirtys“

         Balandžio 26 d. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras surengė konferenciją ,,Įtraukusis ugdymas: iššūkiai, galimybės ir patirtys“, kuriame buvo nagrinėjamos įtraukiojo ugdymo temos nuo švietimo politikos iki asmeninių patirčių. Abejingų nepaliko atidarymo metu padainuota daina, kurią atliko mūsų mokykloje būrelį ,,Muzikos šalyje“ lankantys mokiniai, mokytojos, padėjėjos. Būrelio vadovė, muzikos mokytoja ekspertė Raimonda Kurauskienė konferencijoje skaitė pranešimą ,,Muzika įkvepia ir įtraukia“. Pedagogė akcentavo kad dirbant su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, labai svarbu formuoti teigiamas nuostatas, kaupti žinių bagažą, kurti gražius tarpusavio santykius ne tik su mokiniais, bet ir jų tėvais bei kolegomis, turėti empatijos ir atvirą širdį. Pranešimas buvo paremtas asmenine patirtimi ir supratimu, kad įtraukusis ugdymas yra ne tikslas, o procesas, kuriame visi turi ugdytis turimus gebėjimus saugioje aplinkoje.

Close Menu